MENTŐÖV-MINDENES
   INGATLAN APRÓHIRDETŐ

ÉS INGATLANFINANSZÍROZÓ
KÖZÖSSÉG
     
 
 
 
 

AZ ÉN INGATLANFINANSZÍROZÓ PROGRAMOM

Ez a program nem pénzügyi szolgáltatásra épül. Cégünk nem foglalkozik, pénzügyi szolgáltatással....

AZ ÉN INGATLANFINANSZÍROZÓ PROGRAMOM, nem más,mint a hozzá tartozó speciális hirdetői portál, Apróhirdetői jogának megvásárlására,használatára és tovább ajánlására épülő, több szintű értékesítési partnerprogram keretében szerveződő KÖZÖSSÉG

Működési leírás, mely az MMI Partnerprogrami KÖZÖSSÉG működési szabályzata is egyben, és a Partner Reklámiroda szabályzatának szerves részét képezi, vele együtt érvényes.
 
 

1.- A Mentőöv-Mindenes Ingatlan program (Röviden: MMI)
tagjává válik minden olyan nagykorú magánszemély, és minden számlaképes társaság, aki a Megrendelő űrlap használatával megrendeli az MMI speciális hirdető portál használati jogát, és két banki napon belül be is fizeti a díját: 1650.-Ft-ot.

2.- A Hirdetői portál használatát, külön szabály részletezi....

3.- A hirdetői díj beérkezését követően megtörténik az Ingatlanfinanszírozó program Közösségi besorolás, és a Tag azonosítójának a megadása. (MMI-sorszám)

- ha a vásárló valamelyik tagunk ajánlására csatlakozik, akkor az ajánló tag csoportjának első szintjére csatlakozik mindaddig, míg legalább 20 ajánlott csatlakozója nem lesz...

- Amint az első szinten az ajánlónál 20 csatlakozás megtörténik, a 21-dik és a többi ajánlott csatlakozó az ajánló csoportjában, sorban haladva ahhoz lesz besorolva, akinek az első szintjén nincs még legalább 5 csatlakozó besorolva, de az értékesítési jutalék akkor is a mindenkori ajánlót illeti.


- Minden csatlakozónál épül egy alap, 5 szélességü, és 5 szint elosztású hálózati jutalék elosztó besorolás, ami kiegészül az ajánlással történő csatlakozással, további 15 szélességben, és 5 mélységben
úgy hogy a hálózati jutalék mellé társul az ajánlói jutalék is, minden ajánlásra történő csatlakozó után.....

A befizetésekből 1000.-Ft kerül a jutalék alapba, melyből 500.-Ft 
5X 100.-Ft-jával 5 szinten képezi a hálózati jutalékokat, a másik 500.-Ft, pedig ajánlói(affiliate) jutalékként gyűlik az ajánlásra csatlakozók után....

- Így, nem fordulhat elő, hogy valakinek, ne termelődjön legalább alap  jövedelme.... 
Viszont azt tudnia kell mindenkinek, hogy ha nem végez ajánlásos tevékenységet, akkor a Jövedelem sokkal lassabban fog képződni, mint annál a Tagnál, aki főleg a csatlakozása első és második hónapjában, intenzív népszerűsítési tevékenységet folytat.

- ÚJ!!!!!  Annak érdekében, hogy elősegítsük az ajánlói tevékenységet, már az első szakaszban is honoráljuk az ajánlók munkáját, 500.-Ft kifizetendő szerzői jutalékkal, amit ki is fizetünk a minimum kifizetendő limit 5000.-Ft elérésekor.
Figyelem!  Az ajánlói jutalék a Patrónusban, csak a második szakaszban jár.....

3.- Az MMI partnerprogram két szakaszban működik.....

- Az első szakaszban azt az összeget termeljük ki a tagunk számára, ami a második szakasz  jövedelemtermeléséhez szükséges
( 12.700.-FT).
Amint ez az összeg kitermelődik, az első szakasz hálózati jutaléktermelése a tagunk számára megszűnik, viszont az 500 Ft szerzési jutalékot továbbra is kapni fogja.
- A 12.700.-Ft jóváírásával indul el a tagunk számára a tényleges ingatlan finanszírozási jövedelem termelődése...

4.- A jóváírt 12.700.-Ft-ból ekkor történik az értékesítési jutalék (5000.-Ft) kifizetése az ajánló részére, ami azonnal kifizethető...
A hálózati jutalékot havonta egyszer utaljuk, ha eléri a 15.000.-Ft összeget.... Amelyik hónapban nem éri el, akkor tovább halmozódik a következő hónapban....

A 12.700.- Ft-ból 9000.-Ft kerül a második szint jutalék alapjába,
melyből 5000.-Ft az ajánlót illeti, (már a patrónusnál is) és a 4000.-Ft pedig 800.-Ft-jával 5 szint mélységben osztódik el.


5.- A kifizetett jutalékokat a Tag tetszése szerint, bármire felhasználhatja, ha az kapcsolódik valamilyen szinten, valamilyen, általa, életvitel szerűen használt ingatlanhoz, vagy olyan saját tulajdonú ingatlanhoz, melyet saját vállalkozásában végzett tevékenységére használ.

6.- Amint az MMI Tag kifizetett jutaléka eléri a 200.000.- Ft-ot, a Tag köteles lesz újra becsatlakozni az MMI program második szakaszára, immár 12.700.-Ft befizetésével. (körforgásos rendszer)
A visszacsatlakozáskor a saját csoportjának utolsó üres helyére sorolódik be.

Többször történik visszacsatlakozás:
- első alkalommal akkor, amikor a kifizetett jutalék eléri a 200.000.-Ft-ot. Majd így folytatódik minden további 200.000.-Ft elérésekor.


7.- A körforgásos visszacsatlakozásoknál már nem működik az ajánlásos rendszer, mivel a Tag előző csoportja követi őt az új pozícióba, ezért a visszacsatlakozásoknál nem keletkezik értékesítési jutalék.


8.- A visszacsatlakozások időrendi sorrendben, sorban csatlakoznak az eredeti csoportjukhoz oda, ahol az szükséges.

9.- A Visszacsatlakozói csoportok egységesen 10X5-ös struktúrában épülnek. 
Ez fogja biztosítani a jövedelemtermelések folytonosságát, és a képződő jövedelmek nagyságát.

  MMI közösségi tagság megszüntetése.

Az MMI tagok, bármikor megszüntethetik a hálózati tagságukat és kérhetik adataik törlését.
Felmondásukat kizárólag írásban, postai, vagy e-mail úton, aláírásukkal ellátva küldhetik el a Központ részére.
A felmondásban mindenkor fel kell tüntetni a Tag első azonosítóját.
Felmondás esetén az MMI tag összes azonosítója (pozíciója) megszűnik.  Az általa feladott hirdetések törlésre kerülnek...

 
- A  Központ fenntartja a jogot, hogy a partneri kapcsolatot felfüggessze, vagy megszüntesse azzal a taggal, akinek tevékenysége sérti az MMI érdekeit, nincs összhangban az üzleti szabályzattal és az idevonatkozó érvényes jogszabályokkal, vagy tevékenységével súlyosan sérti a hálózat stabilitását.

A tagi viszony megszűnése után a kilépett partnernek csak a kilépés hónapjában még járó jutalék, vagy egyéb kedvezmény jár abban az esetben, ha még nem történt meg számára az első kifizetés. 
A bármilyen okból jogosan kizárt tag, minden járandóságát elveszti. Az ő részére nem történik semmilyen kifizetés.
A kilépő tag részére történő kifizetésre a Partner Reklámirodának 30 nap áll rendelkezésére.
Késedelmes fizetés teljesítése esetén évi 10% kamat napokra leosztott részével emelt összeget kell a kilépő tag részére megfizetni. 


Súlyos vétségnek minősül minden olyan bizonyítottan elkövetett cselekedet, ami az MMI hálózat tagjainak, és a Központ működését, a hálózat stabilitását veszélyezteti.  Ez esetben az elkövető nemcsak kizárásra kerül, hanem a központ, ha az megalapozott, kártérítési pert indíthat a tettes ellen.

A hálózat automatikusan, szűnhet meg akkor, ha a létszáma a működést lehetetlenné teszi.

           Megszűnhet továbbá a hálózat akkor, ha azt törvényi szervek, bírósági jogerős döntés alapján kezdeményezik, akár a központ, akár bármelyik MMI tag törvénysértő tette miatt.  Az MMI központ és a partnerei felelőssége.

 

1. Balogh Sándorné, mint az MMI üzemeltetője, garanciát vállal
arra, hogy mindenkor az üzleti szabályzatnak megfelelően jár el.

2.   Balogh Sándorné a hálózat  üzletvitelét mindenkor úgy alakítja, hogy az összhangban legyen az MMI tagjainak üzleti érdekeivel. 

3.   Az MMI hálózat tagjainak kötelessége az üzleti szabályzat betartásával tevékenykedni, a Központ érdekeit és jó hírnevét védeni. Ha a MMI tag tudomást szerez valamely társa szabálysértő viselkedéséről, kötelessége azt jelezni a központ felé. De csak akkor, ha azt, bizonyítani is tudja, mert e szabály megsértése súlyos vétségnek minősül és azonnali kizárással jár.

4.  A központ, csak olyan partnerének szolgáltat ki adatot a MMI
hálózatról aki rendelkezik érvényes kódszámmal.(azonosítóval)

5.  A Központ, a tagjai részére csak a saját csoportjukról köteles adatokat szolgáltatni.

       6.   A Hálózati adatok kizárólag a MMI hálózat érdekében használható. 

 

Az üzleti szabályzat megváltoztatása.

1.  Balogh Sándorné, mint a MMI program kitalálója és irányítója, jogosult az üzleti szabályzat megváltoztatására, módosítására.

2.  Balogh Sándorné, csak akkor változtathat az üzleti szabályzaton, ha azzal a MMI program működését segíti, stabilitását növeli, és a tagok érdekeit nem sérti.

A csatlakozó Új tag, a megrendelő elküldésével a szabályzatot elfogadja és a maga számára az abban foglaltak rá eső részét, kötelezővé teszi...