MENTŐÖV-MINDENES
   INGATLAN APRÓHIRDETŐ

ÉS INGATLANFINANSZÍROZÓ
KÖZÖSSÉG
     
 
 
 
 
 

AZ ÉN INGATLANFINANSZÍROZÓ PROGRAMOM


Ez a program nem pénzügyi szolgáltatásra épül. Cégünk nem foglalkozik, pénzügyi szolgáltatással....


AZ ÉN INGATLANFINANSZÍROZÓ PROGRAMOM,
nem más,mint a hozzá tartozó speciális hirdetői portál, Apróhirdetői jogának megvásárlására,használatára és tovább ajánlására épülő, több szintű értékesítési partnerprogram keretében szerveződő KÖZÖSSÉGMűködési leírás,
mely az MMI Partnerprogrami KÖZÖSSÉG működési szabályzata is egyben, és a Partner Reklámiroda szabályzatának szerves részét képezi, vele együtt érvényes.
 
 

1.- A Mentőöv-Mindenes Ingatlan program (Röviden: MMI)
tagjává válik minden olyan nagykorú magánszemély, és minden számlaképes társaság, aki a Megrendelő űrlap használatával megrendeli az MMI speciális hirdető portál használati jogát, és két banki napon belül be is fizeti a díját: 1650.-Ft-ot.

2.- A Hirdetői portál használatát, külön szabály részletezi....

3.- A hirdetői díj beérkezését követően megtörténik az Ingatlanfinanszírozó program Közösségi besorolás, és a Tag azonosítójának a megadása. (MMI-sorszám)

- ha a vásárló valamelyik tagunk ajánlására csatlakozik, akkor az ajánló tag csoportjának első szintjére csatlakozik mindaddig, míg legalább 20 ajánlott csatlakozója nem lesz...

- Amint az első szinten az ajánlónál 20 csatlakozás megtörténik, a 21-dik és a többi ajánlott csatlakozó az ajánló csoportjában, sorban haladva ahhoz lesz besorolva, akinek az első szintjén nincs még legalább 5 csatlakozó besorolva, de az értékesítési jutalék akkor is a mindenkori ajánlót illeti.


- Minden csatlakozónál épül egy alap, 5 szélességü, és 5 szint elosztású hálózati jutalék elosztó besorolás, ami kiegészül az ajánlással történő csatlakozással, további 15 szélességben, és 5 mélységben
úgy hogy a hálózati jutalék mellé társul az ajánlói jutalék is, minden ajánlásra történő csatlakozó után.....

A befizetésekből 1000.-Ft kerül a jutalék alapba, melyből 500.-Ft 
5X 100.-Ft-jával 5 szinten képezi a hálózati jutalékokat, a másik 500.-Ft, pedig ajánlói(affiliate) jutalékként gyűlik az ajánlásra csatlakozók után....

- Így, nem fordulhat elő, hogy valakinek, ne termelődjön legalább alap  jövedelme.... 
Viszont azt tudnia kell mindenkinek, hogy ha nem végez ajánlásos tevékenységet, akkor a Jövedelem sokkal lassabban fog képződni, mint annál a Tagnál, aki főleg a csatlakozása első és második hónapjában, intenzív népszerűsítési tevékenységet folytat.

- ÚJ!!!!!  Annak érdekében, hogy elősegítsük az ajánlói tevékenységet, már az első szakaszban is honoráljuk az ajánlók munkáját, 500.-Ft kifizetendő szerzői jutalékkal, amit ki is fizetünk a minimum kifizetendő limit 5000.-Ft elérésekor.
Figyelem!  Az ajánlói jutalék a Patrónusban, csak a második szakaszban jár.....

3.- Az MMI partnerprogram két szakaszban működik.....

- Az első szakaszban azt az összeget termeljük ki a tagunk számára, ami a második szakasz  jövedelemtermeléséhez szükséges
( 12.700.-FT).
Amint ez az összeg kitermelődik, az első szakasz hálózati jutaléktermelése a tagunk számára megszűnik, viszont az 500 Ft szerzési jutalékot továbbra is kapni fogja.
- A 12.700.-Ft jóváírásával indul el a tagunk számára a tényleges ingatlan finanszírozási jövedelem termelődése...

4.- A jóváírt 12.700.-Ft-ból ekkor történik az értékesítési jutalék (5000.-Ft) kifizetése az ajánló részére, ami azonnal kifizethető...
A hálózati jutalékot havonta egyszer utaljuk, ha eléri a 15.000.-Ft összeget.... Amelyik hónapban nem éri el, akkor tovább halmozódik a következő hónapban....

A 12.700.- Ft-ból 9000.-Ft kerül a második szint jutalék alapjába,
melyből 5000.-Ft az ajánlót illeti, (már a patrónusnál is) és a 4000.-Ft pedig 800.-Ft-jával 5 szint mélységben osztódik el.


5.- A kifizetett jutalékokat a Tag tetszése szerint, bármire felhasználhatja, ha az kapcsolódik valamilyen szinten, valamilyen, általa, életvitel szerűen használt ingatlanhoz, vagy olyan saját tulajdonú ingatlanhoz, melyet saját vállalkozásában végzett tevékenységére használ.

6.- Amint az MMI Tag kifizetett jutaléka eléri a 200.000.- Ft-ot, a Tag köteles lesz újra becsatlakozni az MMI program második szakaszára, immár 12.700.-Ft befizetésével. (körforgásos rendszer)
A visszacsatlakozáskor a saját csoportjának utolsó üres helyére sorolódik be.

Többször történik visszacsatlakozás:
- első alkalommal akkor, amikor a kifizetett jutalék eléri a 200.000.-Ft-ot. Majd így folytatódik minden további 200.000.-Ft elérésekor.


7.- A körforgásos visszacsatlakozásoknál már nem működik az ajánlásos rendszer, mivel a Tag előző csoportja követi őt az új pozícióba, ezért a visszacsatlakozásoknál nem keletkezik értékesítési jutalék.


8.- A visszacsatlakozások időrendi sorrendben, sorban csatlakoznak az eredeti csoportjukhoz oda, ahol az szükséges.

9.- A Visszacsatlakozói csoportok egységesen 10X5-ös struktúrában épülnek. 
Ez fogja biztosítani a jövedelemtermelések folytonosságát, és a képződő jövedelmek nagyságát.


  MMI közösségi tagság megszüntetése.

Az MMI tagok, bármikor megszüntethetik a hálózati tagságukat és kérhetik adataik törlését.
Felmondásukat kizárólag írásban, postai, vagy e-mail úton, aláírásukkal ellátva küldhetik el a Központ részére.
A felmondásban mindenkor fel kell tüntetni a Tag első azonosítóját.
Felmondás esetén az MMI tag összes azonosítója (pozíciója) megszűnik.  Az általa feladott hirdetések törlésre kerülnek...

 
- A  Központ fenntartja a jogot, hogy a partneri kapcsolatot felfüggessze, vagy megszüntesse azzal a taggal, akinek tevékenysége sérti az MMI érdekeit, nincs összhangban az üzleti szabályzattal és az idevonatkozó érvényes jogszabályokkal, vagy tevékenységével súlyosan sérti a hálózat stabilitását.

A tagi viszony megszűnése után a kilépett partnernek csak a kilépés hónapjában még járó jutalék, vagy egyéb kedvezmény jár abban az esetben, ha még nem történt meg számára az első kifizetés. 
A bármilyen okból jogosan kizárt tag, minden járandóságát elveszti. Az ő részére nem történik semmilyen kifizetés.
A kilépő tag részére történő kifizetésre a Partner Reklámirodának 30 nap áll rendelkezésére.
Késedelmes fizetés teljesítése esetén évi 10% kamat napokra leosztott részével emelt összeget kell a kilépő tag részére megfizetni. 


Súlyos vétségnek minősül minden olyan bizonyítottan elkövetett cselekedet, ami az MMI hálózat tagjainak, és a Központ működését, a hálózat stabilitását veszélyezteti.  Ez esetben az elkövető nemcsak kizárásra kerül, hanem a központ, ha az megalapozott, kártérítési pert indíthat a tettes ellen.

A hálózat automatikusan, szűnhet meg akkor, ha a létszáma a működést lehetetlenné teszi.

           Megszűnhet továbbá a hálózat akkor, ha azt törvényi szervek, bírósági jogerős döntés alapján kezdeményezik, akár a központ, akár bármelyik MMI tag törvénysértő tette miatt.  Az MMI központ és a partnerei felelőssége.

 

1. Balogh Sándorné, mint az MMI üzemeltetője, garanciát vállal
arra, hogy mindenkor az üzleti szabályzatnak megfelelően jár el.

2.   Balogh Sándorné a hálózat  üzletvitelét mindenkor úgy alakítja, hogy az összhangban legyen az MMI tagjainak üzleti érdekeivel. 

3.   Az MMI hálózat tagjainak kötelessége az üzleti szabályzat betartásával tevékenykedni, a Központ érdekeit és jó hírnevét védeni. Ha a MMI tag tudomást szerez valamely társa szabálysértő viselkedéséről, kötelessége azt jelezni a központ felé. De csak akkor, ha azt, bizonyítani is tudja, mert e szabály megsértése súlyos vétségnek minősül és azonnali kizárással jár.

4.  A központ, csak olyan partnerének szolgáltat ki adatot a MMI
hálózatról aki rendelkezik érvényes kódszámmal.(azonosítóval)

5.  A Központ, a tagjai részére csak a saját csoportjukról köteles adatokat szolgáltatni.

       6.   A Hálózati adatok kizárólag a MMI hálózat érdekében használható. 

 

Az üzleti szabályzat megváltoztatása.

1.  Balogh Sándorné, mint a MMI program kitalálója és irányítója, jogosult az üzleti szabályzat megváltoztatására, módosítására.

2.  Balogh Sándorné, csak akkor változtathat az üzleti szabályzaton, ha azzal a MMI program működését segíti, stabilitását növeli, és a tagok érdekeit nem sérti.

A csatlakozó Új tag, a megrendelő elküldésével a szabályzatot elfogadja és a maga számára az abban foglaltak rá eső részét, kötelezővé teszi...